Cloud Sukashi Akasaka Tsuba - NBTHK Hozon Tosogu
Cloud Sukashi Akasaka Tsuba - NBTHK Hozon Tosogu
Cloud Sukashi Akasaka Tsuba - NBTHK Hozon Tosogu
Cloud Sukashi Akasaka Tsuba - NBTHK Hozon Tosogu
Cloud Sukashi Akasaka Tsuba - NBTHK Hozon Tosogu
Cloud Sukashi Akasaka Tsuba - NBTHK Hozon Tosogu
Cloud Sukashi Akasaka Tsuba - NBTHK Hozon Tosogu
Cloud Sukashi Akasaka Tsuba - NBTHK Hozon Tosogu
Cloud Sukashi Akasaka Tsuba - NBTHK Hozon Tosogu
Cloud Sukashi Akasaka Tsuba - NBTHK Hozon Tosogu

Cloud Sukashi Akasaka Tsuba - NBTHK Hozon Tosogu

Regular price €600,00 Sale

Cloud sukashi iron tsuba by Akasaka School with NBTHK Hozon Tosogu. 

Size: 69 mm x 67 mm x 6 mm