Red/Black Wakizashi Saya - 46 cm
Red/Black Wakizashi Saya - 46 cm
Red/Black Wakizashi Saya - 46 cm
Red/Black Wakizashi Saya - 46 cm
Red/Black Wakizashi Saya - 46 cm
Red/Black Wakizashi Saya - 46 cm
Red/Black Wakizashi Saya - 46 cm
Red/Black Wakizashi Saya - 46 cm
Red/Black Wakizashi Saya - 46 cm

Red/Black Wakizashi Saya - 46 cm

Regular price $90.00 Sale

Red/black wakizashi saya with kozuka ana. 

Length: 46 cm